Miljö

Miljö 2017-10-01T18:21:52+00:00

Miljö
Adekto´s miljöpolicy utgår från att allt arbete skall utföras med minsta möjliga miljöpåverkan och på alla sätt. Med rätt färger, rätt sortering av avfall och en ständig strävan mot förbättring.
Som huvudleverantör av färg använder vi oss av Färgcity Nordsjö Idé & Design. Vi samarbetar med Färgcity med avfallshanteringen.