Fönstermålning

Fönstermålning 2017-09-19T20:00:38+00:00

Måla om fönster är viktigare än man kan tro

Fönstermålning av insida, bågar och karmar är viktigare än man kan tro. Om man underhåller och målar om fönstren regelbundet så förlänger man livslängden avsevärt. Färgen skyddar mot påfrestningar från väder som regn, sol och vind. Dessutom ger ett nymålat fönster bättre och trevligare helhetsintryck på fasaden.

Arbetsmoment för fönstermålning

Fönstermålning innehåller momenten skrapning, slipning, kittning, oljning, målning och och tätning. Svåröppnade fönster kan ibland behöva riktas eller hyvlas. I de fall fönster har rötskador byter man ut hela eller delar av fönsterbågar. Oftast målar man om fönsterblecken när man målar fönstren. De färger som används är oljefärg, vattenbaserad akrylatfärg. Utvecklingen går mot att vi använder mer akrylatfärg. Fördelarna med att använda  akrylatfärg är bl.a. att det är ett bättre miljömässigt val.