Start  |   Tjänster  |   Miljö  |   Kvalitet  |   ROT  |   Kontakta oss  |   Adresser  |   Fastighetsförvaltning  |   Lediga jobb  

Miljö

Adekto´s miljöpolicy utgår från att allt arbete skall utföras med minsta möjliga miljöpåverkan och på alla sätt. Med rätt färger, rätt sortering av avfall och en ständig strävan mot förbättring.

Som huvudleverantör av färg använder vi oss av PeGe:s Nordsjö Idé & Design. Vi sammarbetar med PeGe:s med avfallshanteringen.