Start  |   Tjänster  |   Miljö  |   Kvalitet  |   ROT  |   Kontakta oss  |   Adresser  |   Fastighetsförvaltning  |   Lediga jobb  

Kvalitet

Adekto´s kvalitetspolicy utgår från att vi ska leverera tjänster med högsta kvalitet genom att utföra våra arbeten på rätt sätt från första början och samtidigt värna om miljön.

I vårt arbete med att ständigt vilja förbättra oss, så har vi tagit fram en enkät som våra kunder får besvara efter avslutat arbete.